BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Alsóbaranya-bácsi ref. egyházmegye, az →alsóbaranya-bács-szlavóniainak a neve akkor, mikor a bácsbodrog-vármegyeieket magában foglalta már, de a szlavóniaiak még nem szaporodtak el annyira, hogy külön jelzésük szükségesnek és méltányosnak mutatkozott volna. A szlavóniai (és a német) egyházak nélkül 1941-ben éledt újra 1945-ig, amikor ismét megszűnt. Ezalatt 21 egyházból állott.