BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Sztehlo Kornél (Dobsina, 1847. szept. 21. – Bp. 1940. febr. 20.) ev. vallású ügyvéd, az előbbinek fia. Jogot végzett s 1871-ben ügyvédi irodát nyitott Budán. A budai egyháznak →gondnoka, a →budapesti egyházmegyének jegyzője, az egyetemes egyháznak ügyésze, a →budapesti első és második zsinatnak tagja, a →Magyar Prot. Irodalmi Társaságnak választmányi tagja volt. 1911–13-ban felelős, 1914–15-ben főszerkesztői tisztét vitte az →Evangélikus Lapnak. – Egyházi érdekű művei: Törvényjavaslat a házasság megkötésének és felbontásának feltételeiről. (Budapest. 1880.) Zsidó házassági jog. (Uo. 1880.) A keresztyén-izraelita polgári házasság. (Uo. 1881.) Unit. házassági jog. (Uo. 1882.) A házassági elválás joga Magyarországon és az ország erdélyi részeiben. (Uo. 1885.) (II. átd. kiad. uo. 1890.) A házasságjogi reform (Prot. Szle, 1889.). Törvényes bigámia? (Budapest, 1891.) A polgári házasságról. (Uo. 1893.) Törvényjavaslat a házassági jogról. (Uo. 1894.) Tanulmányok az anyakönyvi ügy terén. (Uo. 1895.) Eljárás a házassági perekben. (Uo. 1895.) (II. jav. kiad. uo. 1896.) Das ungarische Ehegesetz und seine Beziehungen zu Oesterreich. (Uo. 1896.) A házassági jogszabályok összeütközésének kiegyenlítése. (Uo. 1907.) Kétszáznegyven esztendő az egyház szolgálatában. (Uo. 1908.) A „Ne temere” decretum. (Uo. 1908.) A protestantizmus jelentősége Magyarországon. (Uo. 1908.) A protestantismus és modernismus. (Uo. 1909.) A nő hivatása a magyar protestantismus küzdelmében. (Uo. 1909.) Felolvasásai (I-IV. füzet). (Uo. 1909–1912.) A protestantismus érdeke és az általános választójog. (Uo. 1910.) A protestantismus helyzete és teendői a többi magyar egyházzal szemben. (Uo. 1928.) A budai ev. egyház története 1821–1918. (Uo. 1930.) Újból kiadta atyjának „Christus und seine Kirche…” c. munkáját (1929.).