BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Csepregi kollokvium, 1591. jún. 2–3. folyt le s arra lett volna hivatva, hogy eldöntsék, kinek van igaza egyfelől a szigorú lutheránus elvű, másfelől a helvét irányhoz hajló Sopron és Vas vármegyei lelkészek közül, és ha egyáltalán lehető, egyezséget hozzon létre a két irány között. Azonban sem Nádasdy Ferenc, aki összehívta a kollokviumot, sem Gradeci Stansith →Horváth Gergely, akinek →Sculteti Severinnel amannál való látogatása adta a közvetlen alkalmat ennek megtartására, sehogy sem tudta elképzelni az egyezséget másképpen, mint a Formula Concordiae értelmében, minélfogva ez utóbbi törekvés természetesen meghiúsult. Számos lelkész volt jelen, többnyire a lutherizmus hívei; ref. részről egyedül →Beythe István püspök vett részt a vitában, melynek a második napon az vetett véget, hogy Beythe fiával, Andrással együtt odahagyta a kollokviumot, s így a másik cél is eléretlen maradt. Az egésznek a lefolyását még abban az évben közrebocsátották Horváthék „Historia colloquii Csepregiensis de coena Domini” c. füzetben egy Sculteti-írta előszóval.

Irodalom: Hörk József: A cs. colloquium (P. E. I. L. 1881.), Thury Etele: A cs. hitvita (Prot. Szle, 1905.).