BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Csepregi cikkek, az 1587. évi csepregi zsinatnak →Beythe Istvántól szerkesztett végzései. Kiadta →Tóth Ferenc (Túl a dunai… ref. püspökök élete, 47–50. l. latinul), →Kiss Áron (A 16. században tartott magyar ref. zsinatok végzései, 695–97. l. magyar fordításban), →Mokos Gyula (A dunántúli ág. hitv. ev. egyház törvénykönyve, 135–9. l. latinul és magyarul) és →Thury Etele (A dunántúli ref. egyházkerület története, I. k. 66–68. l. magyarul).