BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Gassitius György (Berzevice, ? – ?, ?) ev. lelkészjelölt. Honi tanulása után a külföldet is fölkereste s 1675. júl. 29-én a wittenbergi egyetemre iratkozott be. Itt 1676. ápr. 27-én magisteri címet szerzett, de még 1683-ban is Wittenbergben tartózkodott. Hogy mi lett vele később, nem tudjuk. – Egyházi művei: Clypeus veritatis, seu: Vindiciae narrationis historicae captivitatis papisticae… M. Georgii Lani… observationibus theologico-politico-historico-criticis cujusdam anonymi oppositae, quibus insertus est Helleborus subscriptionistarum incerti autoris… (→Mazarius Kristóffal, →Sextius János és →Burius János ellen), (Wittenberg), 1677. – Üdvözlő verseket írt Lucius János Andráshoz (1677.), Pilarik Ézsaiáshoz (1677. három ízben, 1679., 1680.), Pilarik Gáborhoz (1677.), Mazarius Kristófhoz (1675., 1676., 1677.), →Klesch Dánielhez (1675., 1676.), →Láni Györgyhöz (1676. két ízben), →Simonides Jánoshoz (1676., 1679.), Nicletius Sámuelhez, Leporini Miklóshoz és Zedeni Istvánhoz együtt (1677.), Liffmann Mihályhoz (1677.), Majer Jánoshoz (1677.), Dubovszki Mártonhoz (1677.), Kunadi Andráshoz (1677.), →Pilarik Andráshoz (1677.), Pilarik Jeremiáshoz (1677. két ízben, 1679., 1683.), Mazarius Dánielhez (1677.), →Kassai Lajoshoz (1678.), Michaelis Pálhoz (1678.), →Masnicius Tóbiáshoz (1679.), Hahnwaldt Jeremiáshoz (1680.), Pilarik Jeremiáshoz és Zechmeister Anna Borbálához (1680.), Kassai Michaelis Györgyhöz (1681.), gyászverset a Pilarik Istvánné Paar Eufrozina (1675.), Christophori Anna Krisztina (1675.) és →Sartorius András (1680.) halálára. – A magisterré avatásakor hozzá írt üdvözlő versek három külön füzetet töltenek meg.