BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Gáspár János (Torockószentgyörgy, 1816. okt. 27. – Nagyenyed, 1892. márc. 6.) ref. vallású tanfelügyelő. 1827-től Nagyenyeden tanult s 1835-ben lépett a →togatusok sorába. Külföldre menvén, 1841-től három évig pedagógiát tanulmányozott a berlini egyetemen. Hazatérte után nevelőséget folytatott Kolozsvárt, ahonnan tanítványával együtt 1855-ben ismét Berlinbe ment. Egy év múlva visszatért képezdei igazgatónak Kolozsvárra, honnan 1858-ban intézetével együtt Nagyenyedre távozott. 1869-ben tanfelügyelőnek neveztetett ki ugyanoda. – Tagja volt a →debreceni zsinatnak s →főgondnoka a nagyenyedi egyháznak; az →egyházkerület életében is részt vett, egyebek közt egy gimnáziumi szervezeti javaslat készítésével (1861.). Egy időben általánosan használt népiskolai olvasókönyvei megörökítették nevét. – Apósa volt →Lőte Lajosnak.