BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Boczkó Dániel (Deménfalva, 1751. dec. 30. – ?Szarvas, 1806. ápr. 12.) ev. lelkész. Először szabóságot tanult, majd iskolákat végzett Osgyánban, Sajógömörön, Késmárkon, Pozsonyban, ahonnan 1779 őszére Jenába ment. 1782-től a morvaországi Lhotán, 1783-tól Liptótarnócon, 1786-tól pedig Szarvason lelkészkedett. 1803-ban nyugalomba lépett. – Egy számos kiadást ért ábécén és egy Lhotán tartott prédikációján kívül a következő művei vannak, valamennyi szlovák nyelven: Kézi énekeskönyv. Hradek, 1783. Énekecskék mindennapi használatra. Selmecbánya, 1789. Ünnepi prédikációk. (Pest, 1804.) Lefordította szlovákra Dietericus „Anleitung zur Glückseligkeit…” c. művét (Pozsony, 1790.). Kéziratban is hagyott hátra dolgozatokat.