BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Országos ref. tanáregyesület (Az) magvát a Tiszántúli ref középiskolai tanáregyesület” képezte s 1902. ápr. 2-án alakult meg Debrecenben. Közgyűléseit váltakozva tartotta egyes helyeken s Évkönyveket adott ki róluk, közölve az ott tartott felolvasásokat. Első elnökéül →Dóczi Imre tiszántúli ref. középiskolai felügyelőt választotta. Ennek halála után 1931-ben Bessenyei Lajos debreceni gimn. igazgató, majd odavaló tankerületi főigazgató lépett a helyére. Ügyvivő főjegyző először S. →Szabó József gimn. tanár, azután Papp Ferenc gimn. igazgató volt, utoljára Kun Sándor gimn. igazgató, mindannyian az egyesület székhelyén, Debrecenben. Az egyesület 1923-ban megalkotta a tanárok gyermekeinek nevelési alapját, mely már 1933-ra annyira nőtt, hogy Újfehértón birtokot, Balatonbogláron üdülőházat vásárolhatott. Az ev. tanárok egyesületével közösen adta ki 1927 óta a →Prot. Tanügyi Szemlét.