BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Ostermaier György (Brassó, ? – ?, ?) ev. lelkészjelölt. Brassóban folytatott honi tanulmányai végeztével külföldre menvén, 1553. márc. 4-én a wittenbergi egyetemre iratkozott be, de akkor már a tübingeni egyetemnek volt hallgatója, mikor megjelentek következő művei: Psalmi aliquot Davidis selecti carmine elegiaco scripti. (Worms, 1557. okt.) Septem psalmi Davidis, quos vocant poenitentiales, elegiaco carmine redditi. (Tübingen, 1558.) Gyászverset írt Miksa württembergi herceg (1557.) és Mycillus Jakab heidelbergi professzor (1558.) halálára, üdvözlő verset Fuchs Frigyeshez és Ehinger Annához (1558.).