BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kárpátaljai ref. egyházkerület, a Csehszlovákiához tartozott Ruszinszkó területén, 1922 végén indította meg a szervezkedést ez a három egyházmegyében (a régi →unginak ideeső része, a →beregiből Magyarországtól elcsatolt rész és a →máramaros-ugocsainak nem Romániához szakadt nagyobb része) 79 egyházból álló kerület, mely első püspökévé 1923. jún. 7-én →Bertók Béla munkácsi lelkészt, addig beregi →esperest, →főgondnokává pedig György Endrét választotta. Ennek 1927. jan. 15-én történt halála után 1928-ban Polchy Istvánnal töltötték be a helyét. 1939-ben megszűnt, s az első egyházmegye a →tiszáninneni egyházkerületnek, a másik kettő a →tiszántúlinak lett része ismét, míg 1944-ben a Szovjetunióhoz nem csatoltatott az egész terület.