BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Lazari Ágoston (Rókus, 1636. júl. 20. – Lőcse, 1693. jún. 5.) ev. lelkész. 1648-tól Bártfán, 1653-tól Iglón, azután Zólyomban, végül Sopronban tanult. Külföldre menvén, 1659. júl. 26-án Wittenbergben iratkozott be az egyetemre, melyről a következő évi októberben tért vissza hazájába. 1663-tól Szepesolasziban, 1664-től Csütörtökhelyen, 1668-tól pedig Lőcsén volt szlovák →prédikátor. A →gyásztizedben ő is száműzetett, de 1682-ben hazajött s ekkor német lelkész, majd 1690-ben →elsőpap lett Lőcsén. – Műve: Status christianorum in hoc statu… (Német gyászbeszéd Spielenberger Dávid felett). (Lőcse, 1684.) A temetésére Krecsmer Efraimtól írt gyászbeszéd és Brewer Jánostól szerzett gyászvers ki van nyomtatva.