BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Gracza János (?, ? – Besztercebánya, 1649. aug.) ev. tanár. Miután valahol a Dunántúlon tanított, 1642-ben beiratkozott a tübingeni egyetemre, melyről magisteri címmel visszatérve, előbb Trencsénben, 1646. február végétől Besztercebányán volt →rektor. – Művei: De triplici Dei cognitione et nominibus divinis in genere. (Trencsén, 1647.) Vindiciae sanae et catholicae doctrinae circa materiam sanctissimae justificationis… (Faber Mátyás „Wunderseltsame Abenteuer” c. munkája ellen). (Uo. 1649.) Vindiciarum sanae et catholicae doctrinae dissertatio VI. et VII. (Az előbbinek, melyben öt van, a folytatása.) (Lőcse, 1649.) (E két utóbbira aztán válaszolt Faber.) A felette Curtius Sándor Károlytól tartott gyászbeszéd is megjelent.