BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Baranyai kánonok, a 16. század ötvenes éveiből való és ötvenöt cikkből álló egyházi törvénykönyv, mely a lutherizmusból a helvét irányhoz való átmenet idejének jellegét hordja magán. Szerzőjének →Szegedi Kis Istvánnak kellett lennie, már püspökké léte után ugyan, de amikor még nem lehetett tökéletesen szakítania a lutherizmus idején elterjedt szokásokkal. Egyedül az egyházi fegyelem dolgában képviseli a Szegedi tiszta evangéliumi álláspontját engedmény nélkül, ugyanúgy mint a →hercegszőlősi cikkek. Átmeneti természetű intézkedései tették lehetővé, hogy könnyen át voltak alakíthatók mind a helvét irányú hercegszőlősi kánonokká, mind a Sopron-Vas vármegyei ev. egyházkerület kánonaivá.

Irodalom: Havrán Dániel: Ismeretlen prot. egyh. rendtartás a 16. századból (Prot. Szle. 1900.) Mokos Gyula: A hercegszőlősi kánonok más egyh. kánonokkal… (1901.) Zoványi Jenő: A meszleninek, illetőleg réczésfélének nevezett kánonos-könyvről (Prot. Szle. 1917.).