BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Bugyi ref. conferentia, 1773. szept. 2-án tartatott Beleznay Miklós dunamelléki ref. →főgondnok meghívására és birtokán 10 lelkész és 27 világi jelenlétében, akik által mind a négy →egyházkerület képviselve volt. A conferentia összehívására a királynőnek az az óhajtása szolgált alapul, hogy a sérelmeket és egyéb egyházi ügyeket ne külön terjesszék fel az egyes egyházkerületek, hanem váltsák fel az addigi nehézkes eljárást valami célszerűbbel. A conferentia erre a célra egy →főconsistoriumot látott megfelelőnek, mely a négy püspökből és a négy főgondnokból állott. Elnökévé ekkor Beleznay tétetett, kimondatván egyúttal, hogy jövőre az egyházkerületek hatáskörébe fog tartozni az elnök, azaz tulajdonképpen, de elhallgatva az →egyetemes főgondnok megválasztása. Néhány kevésbé lényeges ügyet ezen kívül hasonlóan letárgyalt a conferentia, az időnként gyakran tartott →konventek e legérdekesebbike, melynek legfontosabb határozatát kegyesen fogadta ugyan a királynő, de az azon szervezett →főconsistorium a ref. egyházban – főleg a tiszántúli kerület ellenállása következtében – egyáltalában nem tudott gyökeret verni. Egyelőre azonban az itteni elhatározásoknak lett következménye a →Bessenyei György néhány évig tartó főconsistoriumi titkársága.

Irodalom: Liszkay József: A bugyi conferentia és a konvent (Révész Figyelmezője, 1876.), Zoványi Jenő: Bessenyei György mint ref. főconsistoriumi titkár (1909.).