BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Bunyitay Vince (Sátoraljaújhely, 1837. jan. 11. – Nagyvárad, 1915. márc. 26.) kat. püspök. Nagyváradon 1860-ban pappá szenteltetvén, 1863-tól Szentjobbon, 1875-től Bélfenyéren plébánoskodott, míg 1880-ban püspöki könyvtárnok lett Nagyváradon. Előbb tb., majd valóságos kanonokká, 1915-ben c. püspökké neveztetett ki. E kinevezést halálos ágyán kapta meg. – A Magyar Tud. Akadémia 1884-ben levelező taggá választotta. Művei közül több van prot. érdekű: A váradi káptalan legyilkoltatásának hagyománya (Sz. 1878.). A váradi püspökség története (3 k. 1883–84.). Bihar vármegye oláhjai és a vallási unio (1892.) Egyik szerkesztője volt az „Egyháztörténelmi emlékek a magyarországi hitújítás korából” első három kötetének (1902–1906.). – Unokája volt Bunyitay János ref. lelkésznek.