BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Vásárhelyi József (I.) (Ráckeve, 1868. – Makád, 1904. máj. 7.) ref. lelkész. Ráckevén kezdte iskoláit. A gimnáziumot Gyönkön, Jászberényben és Nagykőrösön 1889-ben, a teológiát Budapesten 1893-ban végezte. Miután mint budapesti hitoktató egy évig az egyetem bölcsészeti karán, félévig a műegyetemen hallgatott, 1896 júniusában pedig bölcsészetdoktorságot szerzett, külföldre ment s az edinburghi egyetemen töltött egy évet. Hazajővén, 1897-től →káplán, 1898-tól gimn. segédtanár volt Budapesten, míg 1899-ben lelkész lett Makádon. – Nagyobb dolgozatai: A halhatatlanság hite a mai kor tudományosságának ítélőszéke előtt (P. E. I. L., 1892.). Hitébresztés vallástanítás útján (Uo. 1894.). A determinismus és megjavulás. (Budapest, 1896.) A lelkiismeret problémája (Athenaeum, 1904.).