BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Vásárhelyi József (II.) (Csombord, 1893. – Kolozsvár, 1916. dec. 3.) ref. lelkészjelölt. Jánosnak unokatestvére, Boldizsárnak unokaöccse. A gimnáziumot 1910-ben Marosvásárhelyen, a teológiából az első két évet Kolozsvárt, a további kettőt Genevában 1914-ben végezte. Akkor →káplán lett Désen, a lelkészi oklevél megszerzése után 1915 szeptemberében pedig püspöki titkár Kolozsvárt. – Nagy reményekre jogosító irodalmi munkásságának termékei: Vázlatok →Baksay Sándor írói arcképéhez (Prot. Szle, 1915.) Jézus Krisztus háborús világa. (Kolozsvár, 1916.) A lelkipásztornak a bibliához való viszonya (A „Jézus Krisztus jó vitéze” c. könyvben). (Uo. 1916.) Pál apostol. (Uo. 1916.) A genfi „Réveil”. (Pozsony, 1917.) Még cikkei vannak főleg az Egyházi Újságban.