BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Vásárhelyi (Marosvásárhelyi) János (?, 1610. – ?, ?) ref. lelkész. Hazai iskolái befejeztével 1631-ben és 1632-ben →rektori hivatalt töltött be Zilahon, ahonnan külföldre is ellátogatván, 1634. júl. 11-én Leidenben, okt. 27-én Franekerben, 1636. ápr. 5-én ismét Leidenben, ez évi szept. 12-én ismét Franekerben, 1637. aug. 17-én Groningenben lépett az egyetem hallgatóinak sorába. Angliában is járt s ott 1638-ban →Tolnai Dali Jánossal és társaival együtt magáévá tette a puritanizmus törekvéseit. Még ebben az évben visszatért hazájába, de további életeseményei nem ismeretesek. – Művei: Búcsúztató versek gr. Bethlen Krisztina temetésén („Temetési pompa” c. kiadványban). (Debrecen, 1632.) Oratio funebris super obitum… Stephani Bethlen junioris (1632.). (Franeker, 1635.) – Üdvözlő verset írt Nyikos Jánoshoz (1638.).