BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Régeni Pál Mihály (Kolozsvár, 1657. k. –?Kolozsvár, ?1710. szept.) unit. tanár. Kolozsvárt végigjárván az unit. kollégiumot, 1684 nyarán külföldre ment és miután Németalföldön a remonstránsoknál tanult, az 1687–88. tanévre a lipcsei egyetemen iratkozott be. Még a tanév folyamán áttért evangélikusnak s mint ilyen, 1689-ben tanári állást foglalt el Drezdában, de már 1690 elején unit. tanárnak tért vissza Kolozsvárra, hol először is vissza kellett vonnia az unitárizmus ellen külföldön írt következő polemikus művét: De oeconomia redemtionis nostae per Christum partae… (Lipcse, 1688.). 1707 áprilisában még működött s valószínűleg 1710 szeptemberében halt meg. – Új kiadásban rövidítve közrebocsátotta Clauberg János logikáját, mely aztán két kiadást ért, miután már előzőleg megjelent az ő saját eszméit tükröző feldolgozásában ugyanannak „Specimen logicae cartesianae” (Lipcse, 1689.) c. műve, valamint „Physica contractá”-ja (1689.), melyet három saját értekezésével pótolt meg. Cartesianus volt.