BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Borsod-gömör-kishonti cikkek, a 16. század utolsó évtizedének második felénél sem előbbről, sem későbbről nem való ref. kánonoskönyv, mely 38 egyházigazgatási cikkből áll. Nem egy érdekes és jellemző intézkedés van bennük, ami elüt a más törvénykönyvekben foglaltaktól. Valószínűleg eredeti szerzés, ha indul is néhol mások után. Magyar fordításban közölte →Kiss Áron (A 16. században tartott magyar ref. zsinatok végzései), latin eredetiben Lampe-Ember.