BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Borsod-gömör-kishonti ref. egyházmegye, a →tiszáninneni egyházkerületben, a →gömör-kishonti magyar egyházmegyéből helvét irányúvá lett egyházközségeknek a 16. század utolsó évtizedében a borsodiakhoz való csatlakozásával nyerte e nevének csak nagyjában megfelelő kiterjedését, amennyiben ti. e három vármegye egész területén kívül jelentékeny számmal foglalt magába egyházakat Torna, Abaúj, Zemplén és Heves vármegyékből is, sőt a csatlakozás után egy ideig hozzá tartozott még a Nógrád vármegyei Losonc és Fülek is. A 18. század kezdetén 135, az 1799-i új beosztást megelőzőleg 148 egyházból állott. Ekkor három teljes egyházmegye alakult belőle s emellett egy csomó egyháza a szomszédos egyházmegyékbe bekebeleztetett. Felosztását megelőzőleg három →segédgondnoka volt, amit több vármegyére való kiterjedése és Borsod vármegyének nagy területe tett szükségessé. A 16. század végéről külön kánonai maradtak fenn, melyek borsod-gömör-kishonti cikkek” néven ismeretesek. Valamivel több mint két évszázadra nyúló életéből a következő espereseiről tudunk: Sárközi Tálas János egri l. (1592 tavasza) 1593-ig, Tolnai L. Vince sajószentpéteri l. (1596 febr.) (1600 jan.), Ungvári András miskolci l. (1607 jún.) 1612 eleje tájáig, Nagytállyai Fabricius Tamás szikszói majd máshova való l. 1612 tavaszától (1617 dec.), Szegedi Benedek sajószentpéteri l. (1614 első fele) 1638 tavaszáig, Geleji Gáspár szikszói l. 1638. júl. 7–1645. jan. 29., Jánosi Bálint szikszói l. (1646 febr.) (1655.), Szentlászlói Bálint miskolci l. (1656, 1657.), →Szalóczi Mihály sajószentpéteri l. (1665 jan.) 1674 tavasza tájáig, Baczoni I. András szikszói l. 1674 nyara tájától 1684 eleje), Szántai Mátyás szikszói, selyebi l. (1687.), →Harsányi Móric István rimaszombati l. 1691-ig, Sziráki István szendrői l. (1691 eleje), Pápai János rimaszombati l. (1697) 1708-ig, →Rimaszombati Mihály miskolci l. 1709–1717, Szokolyai H. István sajószentpéteri l. 1717-től (1735 nov.), Szentgyörgyi Sámuel rimaszombati l. 1745-ig, Őri Fülöp Pál sajószentpéteri l. 1745–1773, Lebo István sajóbábonyi l. 1773–1781, →Szathmári Paksi Ábrahám mezőkeresztesi l. 1781–1792, Szőke Ferenc rimaszombati l. 1792–1799.

Irodalom: Román Ernő: Az alsóborsodi s az őrségi borsod–gömör–kishonti egyházmegye története (1926.)