BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Borovszky Samu (Bácsordas, 1860. okt. 25. – Bp. 1912. ápr. 24.) ev. vallású történetíró. A gimnáziumot 1871-től Nagyszalontán, Békésen és Budapesten a reformátusoknál végezte. 1879-től a budapesti egyetem bölcsészeti karának volt a hallgatója, míg 1883-ban bölcsészetdoktorságot szerzett. Ekkor az akadémia főtitkári hivatalában kapott alkalmazást, melyben haláláig működött. 1909-től a Magyar Tört. Társulatok titkári és a Századoknak szerkesztői tisztét vitte. Választmányi tagja volt több tudományos társulatnak s levelező tagja 1899-től a Magyar Tud. Akadémiának. Csanád és Borsod vármegyék általa írt történetének is vannak egyházi érdekű részletei, de egyenesen egyházi jellegű dolgozatokat is adott ki: Egy múlt századi prédikáció (Prot. Szle. 1892.). Debreceni írók és tanárok. (Budapest, 1898.) Tiszántúli ev. ref. papok, 1597–1679. (Uo. 1898.)