BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Gyöngyösi István (?, 1809. – ?Udvarhely, 1894. szept.) unit. lelkész. Tanulmányait bevégezvén, 1835-től Kolozsvárt segédlelkész, 1837-től Tordán, 1844 végétől Vargyason lelkész volt s itt 1871-től 1885-ig az udvarhelyi egyházkörben az →esperesi tisztet is vitte. 1888 őszén nyugalomba lépett. – Művei: azok a gyászbeszédek, melyeket →Molnos Dávid (1836.), Augusztinovics Pál (1837., kettő), Tiboldi István (1846.), Székely Sándor püspök (1852.) felett, valamint azok a prédikációk, melyeket az 1841-i korondi zsinat alkalmával („A ker. vallás, mint emberi nem művelődésének s erkölcsi boldogságának eszköze… ”), Inczefi József ötvenéves papságának emlékére (1870.), úgyszintén azok az imák, melyeket az 1883. évi vargyasi zsinaton tartott, azonkívül itt-ott megjelent különféle dolgozatai, közöttük „A vargyasi unit. eklézsia története” (Ker. Magvető, 1888.).