BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Gyöngyösi Kiséri András (?, ? – Kolozsvár, 1622. dec. 28.) ref. esperes. Debrecenben tanult, hol 1610. máj. 5-én a felsőbb osztályokat kezdve, 1613-ban →contrascriba, majd →senior lett. Külföldre menvén, 1614. jún. 17-én a heidelbergi egyetemre iratkozott be. Hazatérve, egy ideig ismeretlen helyen, 1619 tájától pedig Kolozsvárt lelkészkedett. Itt →esperesi hivatalt is töltött be, haláláig. – Sikertelenül iparkodott megnyerni egyháza számára a főtéri templomot. – Művei azok a magyar gyászbeszédek, melyeket 1622. máj. 18-án, 23-án és 26-án Bethlen Gáborné Károlyi Zsuzsánna felett mondott (Az „Exequiarum Caeremonialium… libelli duo” c. gyűjteményben). (Gyulafehérvár, 1624.). – Respondens volt a „De preaedestinatione divina” (1614.), a „De sacra scriptura” (1615.) és a „De uno vero Deo et S. S. Trinitate” (1615.) tartott vitákon. Üdvözlő verset írt Váczi Péterhez (1615.).