BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Gyöngyösi László (?, ? – ?, ?) világi pályára lépett ref. lelkész, Sárospatakon tanult, hol 1651-ben jutott el a felsőbb osztályok elsőjébe. Innen 1653-ban külföldre ment s 1654 augusztusában az utrechti egyetem hallgatói közé iratkozott be. Sok betegeskedés között töltött itt négy évet. Hazakerülvén, talán pap volt először, de 1662-ben már szolgabíróságot viselt, később pedig ügyvéd lett. Életpályájáról nem tudunk egyebet. – Bátyja volt a költő Gyöngyösi Istvánnak, ki e szerint aligha születhetett az 1620-as években. – Műve: A keresztyéni vallásnak fundamentomi… (Virel Máté után angolból). (Utrecht, 1657.) Respondensi tisztet viselt egy bölcsészeti vitán (1655.).

Irodalom: Gyöngyösy László: Gy. L. (Prot. Szle, 1913.), Harsányi István: Gy. István és László sárospataki diáksága (1921.).