BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Bodon Ábrahám (Gömörmihályfalva, 1810. – Rimaszombat, 1871. jan. 31.) ref. egyházközségi →főgondnok. Sárospatakon tanult, a jogot Losoncon végezte s 1839-ben ügyvédi vizsgálatot tett. Országgyűlési képviselő is volt, vármegyei hivatalokat is viselt. Mint Gömör-Kishont vármegye másodalispánja halt meg. – Sokáig főgondnoka volt a felsővályi egyházközségnek. – Egyházi művei: A felsővályi ref. egyház története 1550–1860. (Sárospatak, 1860.) Vallásügyi tárgyalások az 1839–40. évi országgyűlésen (Sp. Füz. 1860–62.).