BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Biner Hilarius Ernő (Pfalz, ? – Kassa, (1663) 1664. okt. 10.) ev. lelkész. 1630 k. →conrector volt Pozsonyban, azután külföldön működött, míg 1638-ban Eperjesre hozták conrectornak. Itt már a következő évben →rektor lépett elő, de már 1640 végén Besztercebányán ment hasonló állásra. 1646 elejétől Szepesszombaton, 1652-től Dunahidason lelkészkedett. Végül már 1654-re Kassán lett német elsőpap. – Művei: De ministrorum ecclesiasticorum distinctis gradibus. (Trencsén, 1641.) Tractatus methodica. (Lőcse, 1642.) Judex theologico-politicus. (Uo. 1642.) Üdvözlő verset írt Király Jakabhoz (1654.), Klies Menyhérthez és özv. Possius Kristóf Pálnéhoz (1660.).