BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Bíró Márton (Padányi) (Padány, 1693. ápr. 15. – Veszprém, 1762. aug. 10.) róm. kat. püspök. Teol. tanulmányait Veszprémben végezte, azután bicskei plébános, majd veszprémi kanonok lett. 1741-évi országgyűlési szereplése a veszprémi püspökséget szerezte meg számára. – Több vallásos tartalmú művet írt, melyek közül az „Enchiridion de fide” (Győr, 1750.) címűben teljesen jogosnak nyilvánította az eretnekek kiirtását. E kíméletlen hangú és gonosz célzatú mű nagy vihart keltett a protestánsok részéről. II. Frigyes porosz király, meg az angol és holland követek diplomáciai beavatkozása végre is ki tudta vinni, hogy a királynő elkoboztatta az izgató művet és rosszalását fejezte ki szerzőjének. Naplóját br. Hornig Károly adta ki.

Irodalom: Pehm József: P. B. M. veszprémi püspök élete és kora (1934.).