BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Theologiai Szaklap, 1902 nyarán indult meg negyedéves füzetekben, de azután áttért az iskolai évről a polgári évre, úgyhogy 1918 végén be-következett megszűnésével a 16. évfolyamot zárta le, melyben már „Theol. Szaklap és Könyvújság” címmel hónaponként jelent meg. Szerkesztői voltak: 1914 végéig →Raffay Sándor, ettől fogva 1917 végéig →Szelényi Ödön, 1918-ban →Szimonidesz Lajos, kezdettől végéig több-kevesebb munkatárs is levén megnevezve. Kiválóan szerkesztett tudományos folyóirat volt, mely helyet adott bárminő teol. irány szellemében készült dolgozatoknak is.