BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Tordas Mihály (?, ? ?, ?1582) erdélyi román prot. püspök, 1579 vége felé választatott erre a hivatalra, de már 1582-ben vagy kevéssel utána meghalt. Rövid ideig tartó püspökösködését nevezetessé tette részint azzal, hogy azalatt Temesvár környékén is megszaporodtak a román prot. gyülekezetek, részint azzal, hogy tevékenysége folytán tetemesen gyarapodott a román prot. egyházi irodalom. Négy más pap társaságában ugyanis a →Heltai-féle bibliafordításból románra fordítva kiadta a Mózesről nevezett öt könyvből a két elsőt (Szászváros, 1582.). Munkába vették több más bibliai könyv lefordítását is, de azok már nem láttak napvilágot.