BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szolnoky Gerzson (Derecske. 1864. nov. 5. – Hajdúböszörmény, 1941. ápr.) ref. lelkész. Derecskén kezdett tanulni. A gimnáziumot és teológiát 1888-ban Debrecenben végezte. Miután Berettyóújfaluban, Konyáron és Hajdúböszörményben →káplánkodott, ez utóbbi helyen 1896 novemberében lelkésszé választatott. 1939 végén nyugalomba lépett. – Művei: Halotti imádságok (2 k.). Hajdúböszörmény, 1900–1902. Hétköznapi imádságok. (Uo. 1901.) Vasárnapi és ünnepi imádságok. (Debrecen, 1904.) Vigasztalások (Halotti beszédek és imák). (Uo. 1910.) Háborús idők imádságos könyve. (Uo. 1915.) (18 kiadást ért.) Mennyország kapuja. (Uo. 1916.) Pálmalevelek (Imák). (Uo. 1918.) Fájdalmasok könyve (Imák). (Uo. 1938.) Egy röpiratot is írt, melyre egy róm. kat. pap válaszolt (1900.).