BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Tordai ev. egyházmegye, az erdélyi magyar kerületben, 1557 júniusából tudunk létezéséről, de az erre következő években úgyszólván testületileg áttért a helvét irányhoz. Mikor aztán a magyarság nagyobb része az antitrinitarizmushoz pártolt, ez →egyházmegye reformátusnak maradt része kénytelen volt egyesülni a küküllői egyházmegyéből ilyenül maradt egyházakkal, megalakítván ezen a módon a →nagyenyedi egyházmegyét. – →Esperese volt 1557-ben Jegenyei János tordai lelkész.