BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Lucius (Lutzius) Lajos (Körmöcbánya, ? – ?, ?) ev. lelkész. Körmöcbányán tanult. A külföldet is fölkeresvén, 1663. ápr. 16-án a wittenbergi egyetemnek lépett a hallgatói közé. Hazájába 1665 tavasza után visszajőve, Körmöcbányán előbb →conrector, 1671-ben ispotályi s egyszersmind szlovák pap lett. 1673-ban el kellett bujdosnia, s Németországban még 1682-ben is állás nélkül tengődött, noha 1674. okt. 15-én magisterré avatták Wittenbergben. – Műve: Violenta necnon fraudulenta Antichristi occidentalis in Hungaria nunc furentis persecutio ut et benignissima ex eadem liberatio M. Ludovici Lucii… (Wittenberg. 1678.) Respondenskedett a „Legitimum b. Lutheri ministerium” (1665.) felől és a „De ritibus ecclesiasticis” (1665.) tartott vitákon. Üdvözlő verset írt Dudari Györgyhöz (1663.), Ferber Jánoshoz (1682.), gyászverset a Pfaff Anna Zsuzsánna halálára (1674.).