BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Csernátoni Vajda Péter (?, 1717. – ?Dés, 1782. aug. 15.) ref. püspök. Nagyenyeden tanult s azután külföldre is ellátogatván, 1743. aug. 30-án Leidenben iratkozott be egyetemi hallgatónak. Innen hazajőve, 1748-ban Désen lett lelkész s itt a →dési egyházmegye előbb főjegyzővé, 1772-ben →esperessé választotta. Ugyanez évtől az →erdélyi egyházkerületnek főjegyzője s már a következő év végétől püspöke volt, viselvén tovább az esperesi hivatalt is. – Művei: Szélvészes tengeri habok (Gyászima gr. Lázár Jánosné gr. Teleki Kata felett 1758.). (Nagyszeben, év n.) Szerelmetes orvos… (Gyászbeszéd Aczél Gábor felett). (Kolozsvár, 1763.) Élőknek csomója… (Gyászbeszéd →Albisi Csomós János felett 1768.). (Uo. 1770.) – Apósa volt →Abacs Jánosnak, sógora →Márkosfalvi Deák Péternek.