BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Csernátoni Gajdó Dániel (Alsócsernáton, 1696. – Gyulafehérvár, 1749. szept. 6.) ref. esperes. Nagyenyeden tanult, ahonnan külföldre menvén, 1721. nov. 17-én az oderafrankfurti, 1722. szept. 19-én a leideni egyetemre iratkozott be. 1726-ban hazatérvén, előbb ismeretlen helyen, 1738-tól Gyulafehérvárt lelkészkedett. 1749-ben →esperessé választotta a →gyulafehérvári egyházmegye, de még ez évben meghalt. – Művei: Keserűség sírhalma… (Gyászbeszéd gr. Gyulai Kata felett 1730.). (Kolozsvár, 1734.) A meghalásról és feltámadásról… (Gyászbeszéd Kendeffi Gábor felett 1747.). (Uo. 1749.) Üdvözlő verset írt →Vásárhelyi Baba Ferenchez (1722.), gyászverset a →Pápai Páriz Ferenc halálára (1717.).