BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Gulyás József (Debrecen, 1885. dec. 11. – Sárospatak, 1954. febr. 7.) ref. tanár. A gimnáziumot Debrecenben végezte s ettől fogva négy évig a budapesti egyetem bölcsészeti karán volt hallgató. 1909-ben Szatmárnémetiben, 1910-ben Sárospatakon lett gimn. tanár, s ez év őszén Budapesten bölcsészetdoktorságot, 1927-ben Debrecenben egyetemi magántanári képesítést szerzett. 1950-ben nyugalomba lépett. – Egyházi vonatkozású kiadványaiból felemlíthetők: Tokaji ref. papok. (Sárospatak, 1917.) A reformáció és a magyar irodalom. (Uo. 1921.) Dolgozatok. (Uo. 1926.) Forgácsok. (Uo. 1926.) Perényiek a magyar irodalomban. (Sátoraljaújhely, 1926.) Új adatok →Károlyi Gáspárról (→Harsányi Istvánnal). (Sárospatak, 1927.) Mozaikdarabok. (Uo. 1929.) Egyháztörténeti hátterű, ismeretlen énekek. (Debrecen, 1929.) A sárospataki ref. főiskola rövid története. (Sárospatak, 1931.) Magyarra fordította →Szombathi Jánostól „A sárospataki kollegium történetét” (1919.) és „Egynémely feljegyzéseit” (1922.).