BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Ellend József (Sepsiszentgyörgy, 1866. – Sárospatak, 1921. nov. 5.) ref. tanár. Sepsiszentgyörgyön kezdte tanulását. Ezt Nagyenyeden folytatta, ahonnan 1885-ben a kolozsvári egyetemre ment bölcsészethallgatónak. 1891-ben segéd-, 1894-ben rendes tanár lett a sárospataki gimnáziumban. – A →Sárospataki Lapoknak 1901-ben és 1902-ben egyik társszerkesztője volt. Jeles tanulmányokat írt a sárospataki kollégium újabb történetéből: Bartzaffalvi Szabó Dávid esete (Prot. Szle, 1906.). Az 1848–9. évi szabadságharc és a sárospataki főiskola (Uo. 1912.) Sárospataki főiskolánk a szabadságharc után (Uo. 1912.). Sárospataki főiskolánk küzdelmei (Uo. 1912.). Sárospataki főiskolánk belső élete a szabadságharc után (Uo. 1912.). A sárospataki főiskola anyagi állapota a szabadságharc után (Sárospataki Ref. Lapok, 1913.). A sárospataki főiskola egy évszázaddal ezelőtt (Sz. 1914.). Ugyane címmel válasz →Szinyei Gerzsonnak (Sp. Ref. Lapok, 1915.). A sárospataki főiskola és az Entwurf (Magyar Paedagogia, 1915.). – Sógora volt →Kérészy Zoltánnak.