BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Elkeresztelés, valamely vegyes házasságból született gyermeknek nem az 1868. LIII. tc. 12. paragrafusa szerint illetékes felekezetű lelkész által történt megkeresztelése, illetőleg az erről a tényről szóló anyakönyvi kivonatnak az illetékes lelkészhez a nála való anyakönyvezés végett át nem küldése.