BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Elekes Viktor (Gyulafehérvár, 1846. –?,1915. jan. 28.) ref. lelkész, az előbbinek fia. Nagyenyeden tanult s onnan külföldre menvén, 1874-ben a zürichi egyetemnek lett hallgatója. Miután 1875-ben bölcsészetdoktori oklevéllel tért vissza hazájába, 1876-tól segéd-, 1878-tól rendes tanár volt Zilahon, míg 1879 nyarán lelkész lett Gyulafehérvárt. A →gyulafehérvári egyházmegye 1896-ban →esperessé választotta. Erről a hivataláról 1908 nyarán lemondott, lelkészségéről pedig 1914 júliusában nyugalomba lépett. Póttagja volt a →budapesti második zsinatnak. – Művei: Anfänge der Reformation in Siebenbürgen. (Zürich, 1875.) A zilahi ev. ref. főtanoda történetének rövid vázlata (Zilahi értesítő, 1878. és 1879.) Igen becses egyháztörténeti kútfőket közölt az →Erdélyi Prot. Közlöny 1878. évi folyamában.