BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Elekes Károly (Árapatak, 1813. – ?Gyulafehérvár. 1878. febr. 14.) ref. esperes. Tanult Nagyenyeden, hol 1836-tól →köztanítói tisztet viselt. 1837-ben a bécsi teol. intézetnek lett hallgatója, honnan hazajőve, 1838-tól Gyulafehérvárt lelkészkedett. A →gyulafehérvári egyházmegye 1850-ben →esperessé, az →erdélyi egyházkerület 1866-ban főjegyzővé választotta. – Kiváló érdemeket szerzett az egyházmegyéjében 1849-ben feldúlt egyházi épületek rendbehozása körül. – Művei: Az ifjak jó arányú neveltetésökből sarjadzik nemzeti erő, boldogság (→Bethlen Gábor fejedelem emlékére). (Nagyenyed, 1837.) A gyulafehérvári ref. egyházmegye története (Erdélyi Névkönyv, 1864–66.). Emlékbeszéd →Bodola Sámuelről (→Nagy Péter és Hegedűs Lajos dolgozatával). (Kolozsvár, 1866.) A felette →Szász Domokostól tartott gyászbeszéd ki van adva.