BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Bonyhai ev. káptalan, Erdélyben, a →székelyföldi (marosi) magyar egyházmegyéből a Kisküküllő vármegye északkeleti részén levő egyházaknak 1560 táján ismeretlen okokból történt kiválása folytán keletkezett. Első →esperese az ezek közé tartozó nagyteremi egyház lelkésze, az ezt a tisztet addig is viselő Hunyadi János lehetett. Csakhamar egészében átment a helvét irányhoz, mégpedig akkori dékánjának, Csiki Tamás bonyhai papnak a vezetése alatt, aki 1566-ban lemondott nemcsak a dékánságról, hanem a papságról is. Az egész beléolvadt aztán a →küküllői egyházmegyébe, mellyel együtt 1571-től a →nagyenyedihez tartozott s ettől idővel a küküllői egyházmegye többi egyházaival együtt szakadt el.