BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Káldi György (Nagyszombat, 1572. – Pozsony, 1634. okt. 30.) róm. kat. szerzetes. 1598-ban a jezsuita rendbe lépvén, Rómában végezte tanulmányait. Innen Erdélybe küldték hitszónoknak, de a →Bocskay szabadságharcában elűzetvén, Bécsben folytatta a hivatalát. Azután tanár lett Olmützben, majd Brünnben, utóbb igazgató Nagyszombatban, végül Pozsonyban. – Nevezetes műve magyar bibliafordítása, melyet részben →Bethlen Gábornak a költségén nyomtatott ki. A végén „Bibliára való lajstrom”-ot adott, melyet eredetinek tüntetett fel, habár egy Erfurtban megjelent „Index biblicus”-ból fordította. Függelékül csatolta a →Károlyi Gáspár bibliafordítása és ennek →Szenczi Molnár Albert-féle kiadása ellen intézett „Oktató intés”-ét (1626.).

Irodalom: Podhradszky József: Nagyszombati K. Gy. (Tudománytár, 1839.), Kis Ignác: K. Gy. nyelve (1884.), Rácz Kálmán: Károlyi Gáspár és K. Gy. bibliafordításai (1892.), Zoványi Jenő: Mancskovit és Káldi közös forrása (Prot. Szle., 1916.), Székely István: A magyar bibliafordítás (1920.), Káldi mint theologus (Kath. Szle., 1905.).