BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kalchbrenner József János (Sopron, 1776. szept. 7. – Pest, 1834. febr. 16.) ev. lelkész. Sopronban tanult, míg 1798 őszén külföldre menvén, a jenai egyetem hallgatói közé lépett. Két év múlva hazatérve, állásra várt otthon, míg 1802 elejétől Szilsárkányban, 1804-től Petőfalván, később Ágfalván lelkészkedett. Innen választották meg 1819-ben Pestre. – Művei: Leichengesänge bei besonderen Fällen und Veranlassungen. (Sopron, 1811.) (Új kiad. uo. 1854.). Wie können die hohen Zwecke des ev. Predigtamts am sichersten erreicht werden? (Beköszöntő.) (Pest, 1819.) Halotti beszéd… br. Podmaniczky József… gyászünnepén. (Uo. 1823.) Abschiedsworte… (Ugyanaz felett, az előbbivel együtt.) Gedächtnissfeyer (Ugyanarról, az előbbi kettővel együtt). Trauerrede zur Gedächtnissfeyer der… Sophie, verwittweten Freyin von Hellenbach gebornen Kubinyi… (Uo. 1824.) Christliche Religionsgesänge für die öffentlichen und häuslichen Andachtsübungen. (Uo. 1824.) Németre fordította →Kis Jánosnak Ócsai Balogh Péter gyászünnepén tartott beszédét (1819.). – Atyja volt Kalchbrenner Károlynak (1807–1886.), a nagynevű botanikusnak, ki szintén lelkész volt.