BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Illyefalvi István (?, ? – ?, ?) valamelyik prot. egyháznak volt a lelkésze vagy tanítója Radnóton, mikor 1590-ben magyar versekben megírta Buchanan után „Jephta, sive tragoedia Jephtae” (Kolozsvár, 1590.) címmel több kiadást ért hosszú bibliai históriáját. Latinul is írt egy gyászverset Ombozi Kemény László halálára (Carmen funebre…), melyet 1593. máj. 23-án elmondott a temetésen és még abban az évben sajtó alá is adott ugyanott.