BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Illyefalvi István (?, ? – ?, ?) róm. kat. kanonok, 1668-ban és 1669-ben a kassai róm. kat. akadémiának volt hallgatója, s már 1675-ben a plébánosságot viselte Kassán, egyszersmind egri kanonok is levén. 1683 elején is élt még. – Másféle munkáján kívül polemikus műveket írt. Thesiseit a zsinatokról, melyekről 1668-ban értekezést tartott, →Czeglédi István „Redivivus Jáfetke…” (1669.) c. könyvének 176–213. lapjain cáfolgatta. Viszont az általa írott „A három idvösséges kérdés igazsága ellen költ bányász-csákánynak tompítása…, kiből mind a görcsös botok, mind a cigány pallérozások, mind az Igazságra Vezérlő Kalauz ellen való rothadt istápok, mind az gyermeki Jáfetkék könnyen megcáfoltathatnak” (1669.) c. munka →Vásárhelyi Matkó István, →Pósaházi János, →Szathmárnémethi Mihály és →Czeglédi István ellen szól.