BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Tröster János (Nagyszeben, ? – Nagysink, 1670.) ev. tanár, Nagyszebenben tanult, míg 1658-ban a tatárok elől északnyugati Magyarországra menekült, majd 1661-ben kisszebeni lelkészséget viselt. Innen aztán külföldre távozva, 1663 tavaszán a jenai, majd az altdorfi egyetemnek lett hallgatója. Miután 1666 elejére Nürnbergbe ment műveinek kiadásáról gondoskodni, körülbelül 1667-ben tért vissza hazájába, hol aztán Nagysinken foglalt el →rektori állást, melyet haláláig töltött be. – Történelmi munkái vannak, melyek közül egyházi érdekűek: Alt und Neu, Teutsche Dacia, das ist: Neue Beschreibung des Landes Siebenbürgen. (Nürnberg, 1666.) Pápstlicher Suetonius, das ist… Zeitbeschreibung aller Römischer Bischöfe und Päpste… (Uo. 1667.) – Üdvözlő verset írt →Seelmann Keresztélyhez (1661.) és →Gündesch Jánoshoz (1665.). Németre fordítva közrebocsátotta →Bethlen Jánosnak Erdély 1629–1663-ban való történetéről szóló művét (1666.).