BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kassai hitviták jezsuiták és prot. tanárok meg lelkészek között, 1665-ön kezdődőleg és 1669-en végződőleg folytak le amazok kihívására. A szenvedett sok kudarc nem vette el a kedvüket továbbiak kezdeményezésétől, csak a →gyásztizedben hagytak fel vele. Katolikus részről →Ivul Gábor és →Sámbár Mátyás játszotta a főszerepet, protestáns részről eperjesi, kassai és sárospataki tanárok, meg kassai lelkészek vettek részt bennük.

Irodalom: Zoványi Jenő: Szóbeli hitviták Sárospatakon és Kassán (Theol. Szle, 1934.).