BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Liptói ev. egyházmegye, kezdettől fogva létezett, s a zsolnai zsinat a →biccsei egyházkerületbe osztotta be, a →rózsahegyi zsinat a →dunáninnenibe, a →budapesti első zsinat a →tiszaiba. Egyházainak száma 1578-ban állítólag 44 volt, de 1583-ban csak 24 lelkész működött bennük. A XVII. század elején 32 megvolt még belőlük, miután pedig az üldözések sok egyházát elpusztították, a rózsahegyi zsinat hozzá csatolta a korábban a →felsőpoprádi egyházmegyéhez tartozott csorbai és vázseci egyházakat is. Így is csakhamar háromra csökkent a számuk, mire 1744-től az →árvai egyházmegye megmaradt két egyházával együtt töltötték be a jó ideje szünetelő →esperesi állást mindaddig. míg végre itt is, Árvában is annyira szaporodtak az egyházak, hogy külön-külön választhattak esperest. 1792-ben 12 anyaegyházból. Magyarországtól való elszakíttatása előtt 16-ból állott. Jelenleg a →szlovenszkói keleti egyházkerülethez tartozik. Legjelentékenyebb egyháza múltjánál fogva a rózsahegyi. Legrégebbről ismert kánonoskönyve 1569-ből való. – Esperesei közül a következőkről tudunk: Duchon Boldizsár liptószentmáriai l. (1569.), Jacobaeus András rózsahegyi l. 1578-ig, Mokoschinus Szaniszló németlipcsei l. 1578–1580, Duchon Menyhért liptószentmáriai l. 1580-tól (1586.), →Mokoschinus Lénárt németlipcsei l. (1594.) 1599-ig, Kokovai Egyed liptószentmiklósi l. 1599-től, Mazurka Kristóf németlipcsei l. (1604. dec.) 1610-ig, Hieronymiades (vagy Creutzer) Sámuel liptószentmáriai l. 1611-től (1613. dec.), Rohács Menyhért németlipcsei l. 1617-ig, →Duchon Flórián németlipcsei l. 1621–1629, Splenius Jakab rózsahegyi l. 1630–1645, →Lochmann János németlipcsei l. 1645. jún.-szept., →Chalupka Sámuel liptótarnóci l. 1646–1647, →Parschitius Miklós liptószentmáriai, rózsahegyi l. 1647–1653, Frivaldszky Simon németlipcsei l. 1653–1674, Tranoscius Sámuel liptószentmiklósi l. 1683-tól, Bónis János rózsahegyi l. 1685-től, Ploch Kristóf nádasfalvi, mindszenti l. 1705-től (1707.), Lischoviny nagypalugyai l. (1717. márc.), →Sramko Pál németlipcsei l. (1791.) 1795-ig, Migyelka János szjelnici l. (1819.). →Blaho Máté liptószentmiklósi l. (1821.) 1837-ig, →Lehoczky Márton nagypalugyai l. 1837-től Plech János liptószentpéteri l. 1842-től (1867.), Kermeszky György vychodnai l. (1872) (1874.), →Baltik Frigyes liptószentmiklósi l. 1875–1890, Kmeti János nagypalugyai l. 1890–1899, Simkovics János hibbei l. 1899–1922, Csobrda Vladimir rózsahegyi l. 1922–1930, Sensel Lajos porubkai l. 1930–19..