BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Jugoszláviai szlovák ev. egyházkerület, már 1920-ban megvettetett az alapja, az ily nyelvű gyülekezeteknek a többi evangélikusokkal közös →egyházmegyékből való kiválása megkezdésével, de csak 1921-ben határozták el végleg a külön egyházkerület alakítását. Az egész egyházkerület mindössze 26 egyházból áll, melyek három egyházmegyébe vannak beosztva, ú.m. a bácsiba, bánátiba és szerémibe. Az egyházkerületnek első „egyházi elnök”-e Veres Ádám iloki lelkész volt 1931-ig, midőn új szervezete megnyervén az állami jóváhagyást, őt püspökké választotta. De még ezévi nov. 3-án meghalván, 1932-ben Starke Sámuel petrőci lelkész lett az utóda. A felügyelő ugyanaz évtől Buljik János.