BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kolbenheyer Móric (Bielitz [Szilézia], 1810. júl. 17. – Sopron, 1884. jan. 4.) ev. lelkész. Tanulmányait Eperjesen kezdte, Késmárkon folytatta s Bécsben és Berlinben végezte. 1836 tavaszán Eperjesen, 1846-ban Sopronban lett lelkész. – Buzgó tevékenységet fejtett ki humanitarius és nevelő intézetek létesítése körül. Az irodalom mezején mint jeles német költő és magyar költemények kiváló műfordítója szerepelt, de egyházi téren is dolgozott. Idevágó művei: Mit welchem Geiste seid ihr herkommen? (Gyónási beszéd.) (Kassa, 1838.) Weichestunden im Tempel des Herrn (Prédikációk →Steinacker Gusztávéival együtt, 2 k.), (Pest, 1839. és Trieszt, 1847.) Jubelpredigt… (Az eperjesi templom 200 éves alapkőletételi ünnepélyén). (Lőcse, 1842.) Predigt über Philipper III. 20–21. (Uo. 1843.) Altarrede (A lőcsei egyház jubileumán). (Uo. 1844.) Zwei Predigten… zu London. (Lipcse, 1856.) Christus der uns reden macht (Böjti prédikáció →Schwarc János Mihályról való emlékezéssel). (Sopron, 1858.) Zur Erbauung (Prédikáció). (Uo. 1858.) Die neue Kirchenordnung (Prédikáció). (Uo. 1859.) Zur Melanchthonfeier (Prédikáció). (Uo. 1860.) Die Thurmbaupredigt. (Uo. 1860.) Predigt am Jahresfeste der ev. Stiftung… (Uo. 1860.) Die… Grundsteinlegung am Thurme der ev. Kirche… (Uo. 1862.) Das Verhältnis der ev. Gemeinde Ödenburgs und deren Prediger zu den am kaiserlichen Hofe in Wien befindlichen hohen Gesandten… in 17. und 18. Jahrhundert (Gamauf Teofil nyomán). (Uo. 1862.) Az 1681. évi soproni országgyűlés, különös tekintettel a soproni evangélikusok egyházi viszonyaira (Gamauf után a →Fabó-féle „Rajzok…” közt). (Pest, 1868.) – továbbá a →Mária Dorothea halálakor tartott prédikációja (1855.). Egy magyar prédikációját a Török-féle „Egyházi beszédek” közt közölte. Cikkei a „Prot. Jahrbücher für Österreich” több évfolyamában jelentek meg.

Irodalom: Németh Sára: K. M. (1938.).